(02443) 241507,241526,241528 sundersakhar@gmail.com

MAJALGAON SAHAKARI SAKHAR KARKHANA LTD., SUNDERNAGAR

Contact Us

Address

LOKNETE SUNDERRAOJI SOLANKE SAHAKARI SAKHAR KARKHANA LTD., SUNDERNAGAR

Add Post-Telgaon Tal- Dharur

Dist-Beed Pin-431 131.

( Reg. No. BHR/MGN/PRG(A)24

(S)89 dt-9-11-1989 )

Ph. (02443) 295300,295400

Fax :- (02443) 241506

Email : sundersakhar@gmail.com,

sundersakhar@bsnl.in